مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی علل مرگ در بیماران ...
عنوان بررسی علل مرگ در بیماران بستری در بخش عفونی و ICUتنفسی دربیمارستان سینا بین سالهای 95-91
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها مرگ، بیمار، علل، عفونی، بخش مراقبت های ویژه تنفسی
چکیده بیماریهای عفونی از جمله بیماریهایی هستند که به طور معمول با اقدامات تشخیصی زودرس و درمانهای آنتی بیوتیکی مناسب بهبود می یابند. با این حال بیماریهای عفونی عامل مرگ و میر قابل توجهی در دنیا می باشند که مرگ و میر از یک طرف می تواند به علت ماهیت حاد و اورژانس بیماریهای عفونی باشد به طوری که سرعت شروع درمان در پیش آگهی بعضی بیماریهای عفونی نقش تعیین کننده ای دارد و از طرف دیگر در بیماریهای عفونی مزمن نظیر سل و عفونت HIV مرگ و میر می تواند به علت عوارض ناشی از خود بیماری یا بیماریهای زمینه ای همراه نظیر مشکلات قلبی-عروقی باشد. هم چنین علاوه بر شیوع فراوان ، مرگ آفرین و خطیر بودن این بیماریها نیز به اهمیت آنها می افزاید و تشخیص سریع ، دقیق و درمان به موقع را می طلبد. به همین جهت بر آن هستیم تا با اجرای این طرح به عنوان پایان نامه ی پزشکی در بخش عفونی بیمارستان سینا اطلاعات درستی را از شایعترین بیماریهای عفونی منجر به فوت بیماران بدست آوریم. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند اطلاعات ارزشمندی را جهت تخصیص منابع و برنامه ریزی های بهداشتی درمانی فراهم آورد و علاوه بر مورد فوق ، توصیفی بودن این مطالعه و قدرت آماری بالای آن این امتیاز را به آن می دهد که مورد استفاده تحقیقات بعدی و مطالعات تحلیلی آماری دیگر باشد . در این مطالعه بر آن شدیم به بررسی علل، عوامل زمینه ای و فراوانی مرگ در بین بیماران عفونی بستری در بخش عفونی بیمارستان سینا بپردازیم و تا به حال چنین بررسی در همدان انجام نشده است.
پژوهشگران زهرا صنائی (مشاور آماری)، سیماالسادات احمدی نژاد (دانشجو)، فریبا کرامت (مجری اصلی)