مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر نانوذره نقره بر ...
عنوان بررسی اثر نانوذره نقره بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو کبدی درموش صحرایی نر: اثر حفاظتی یا سمی؟
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها نانو ذره نقره ، کبد، استرس اکسیداتیو، رت
چکیده بررسی اثر نانوذره نقره بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو کبدی درموش صحرایی نر: اثر حفاظتی یا سمی؟
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر اول)، امید حیدری شایسته (نفر چهارم)