مشخصات پژوهش

صفحه نخست /گزارش یک مورد استروک در فردی ...
عنوان گزارش یک مورد استروک در فردی جوان با آمبولی پارادوکس ناشی از وجودآنومالی ابشتاین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آمبولی پارادوکس / اختلالات مغزی عروقی / ناهنجاری ابشتاین
چکیده مقدمه: انومالی ابشتاین یک مالفورماسیون مادرزادی قلبی نادر در سطح دریچه تری کاسپید است که اغلب موارد با مالفورماسیون دیگر نظیر PFO همراه می شود، این مسئله باعث آن می شود که 90-80 % بیماران مستعد به آمبولی پارادوکس شوند. معرفی بیمار : بیمار زنی متاهل و30 ساله است که در فاز پست پارتوم ( 10 روز بعد از زایمان ) با علامت تشنج و همی پلژی سمت راست و آفازی به واحد اورژانس مراجعه می کند . در سی تی اسکن به عمل آمده انفارکت وسیع نیمکره سمت چپ در ناحیه فرونتو تمپورو پاریتال مشهود می باشد و در ام آر آی مغزی به عمل آمده تصویر ایجاد شده تائید کننده ضایعات سی تی اسکن مغزی است. جهت نامبرده بررسی کاملی بمنظور پیدا نمودن علل استروک در افراد جوان انجام می شود. کلیه بررسی های واسکولیتی و آزمایشات عفونی منفی بوده اما در نوار قلب تغییرات به نفع بلوک قلبی گرید یک مشخص می گردد . با انجام اکوکاردیوگرافیTTE و TEE آنومالی ابشتاین مطرح می شود . برای ارزیابی کاملتر، بیمار تحت ام آر آی دینامیک قلبی قرار گرفته و جابه جایی شدید لبه های دریچه های تری کاسپید به سمت اپیکال و رگورژیتاسیون شدید دریچه سه لتی مطرح می شود. همچنین دیلاته شدن شدید دهلیز و بطن راست به همراه PFO و ASD کوچک گزارش می گردد ( EF بطن راست نرمال بوده و لختهCLOT مشاهده نمی شود). نتیجه نهایی : با توجه به رد سایر علل احتمالی حوادث نورولوژیک ، فرض بر آمبولی پارادوکس در علت استروک ایجاد شده ، گذاشته می شود
پژوهشگران مهردخت مزده (نفر اول)