مشخصات پژوهش

صفحه نخست /وضعیت استقلال عملکردی فعالیت ...
عنوان وضعیت استقلال عملکردی فعالیت های جسمانی سالمندان : یک مطالعه جمعیتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استقلال عملکردی ، سالمندان ،مطالعه جمعیتی
چکیده سالمندی دوره ای از زندگی فردی است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر ناتوانایی های جسمی و روانی فراوانی هستند و در مواردی استقلال فردی آنها مورد تهدید قرار میگیرد.هدف این مطالعه تعیین استقلال عملکردی فعالیتهای جسمانی سالمندان در شهر بندر عباس بود . در این مطالعه مقطعی تعداد 421 نفر از افراد بالای 60 سال شهر بندر عباس به صورت نمونه گیری خوشه ای از 21 نقطه شهر وارد مطالعه شدند.
پژوهشگران بابک معینی (نفر سوم)