مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Herpes Simplex Virus ...
عنوان
Herpes Simplex Virus Encephalitis in Hamadan, Iran
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Herpes Simplex Virus, Encephalitis, mortality, Cerebrospinal Fluid
چکیده
Background and Objectives: Encephalitis can cause a severe public health problem. The main aim of this research was to evaluate the medical laboratory results of patients with Herpes Simplex Virus (HSV) encephalitis. Materials and Methods: Diagnosis of encephalitis for these patients was firstly based on a clinical profile for Herpes Simplex Encephalitis (HSE), plus either a detected HSV1&2-DNA by PCR in CSF or brain neuro-imaging results. Results: Molecular testing on CSF showed that 15 patients (15%) had HSV infection, 5 patients (5%) had Varicella Zoster Virus (VZV) and one case was positive for Human Immunodeficiency Virus (HIV)-RNA in CSF. The cause of encephalitis in 79 out of 100 patients (79%) was unknown. The comparison of CSF analysis in HSV positives and negatives showed a significant increase of glucose and protein levels in HSV positives than negatives. The mortality rate was 46.6% (7/15) in patients with HSV encephalitis compared to 11.4% (10/85) in non-HSV encephalitis (P = 0.003). Conclusions: In the current study, 15% of cases were diagnosed as having HSV
پژوهشگران سیدحمید هاشمی (نفر سوم)