مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه اثر میلناسیپران بر درد ...
عنوان مطالعه اثر میلناسیپران بر درد و التهاب ناشی از کاراجینان در موش صحرایی نر: مطالعه رفتاری و مولکولی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها میلناسیپران، درد، التهاب، کاراجینان و موش صحرایی
چکیده درد و التهاب در پی بسیاری از آسیب های بدن ایجاد می شود که به اعتقاد بسیاری از متخصصین آسیب شناسی، التهاب پاسخ بافت زنده به عوامل آسیب رسان موضعی می باشد که به احتمال زیاد یکی از روش های مقابله بدن با عوامل مهاجم میکروسکوپی است. این در حالی است که داروهای ضد التهاب موجود مثل NSAID ها عوارض زیادی از جمله عوارض گوارشی و قلبی عروقی دارند. milncipran یک مهارکننده ی بازجذب سروتونین و نورآدرنالین است. milnacipran در درمان افسردگی و اختلال روانی کاربرد دارد. در مطالعات اخیر اثرات ضد دردی و ضد فیبرومیلژیا از آن گزارش شده است. اما هنوز مطالعه ای برروی اثر ضد التهابی آن صورت نگرفته است. اما با توجه به اثرات گزارش شده از آن انتظار می رود اثر ضد التهابی هم داشته باشد. نهایتا با در نظر گرفتن اهمیت تسکین درد و التهاب در بیماران و جایگاه و کاربرد milnacipran در کاهش درد و التهاب با کمترین عارضه گوارشی تصمیم گرفتیم که اثر ضد دردی و ضد التهابی milnacipran درمدل التهاب کاراجینانی در موش های صحرایی نر را بررسی کنیم.
پژوهشگران روژین رشتیانی (دانشجو)، رسول حدادی (مجری اصلی)