مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مقاوت دارویی به کلیستین ...
عنوان بررسی مقاوت دارویی به کلیستین در عفونتهای بیمارستانی با اسینتوباکترمقاوم به چند دارو در بیمارستان سینای همدان در سال97-1396
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها کلیستین-اسینتوباکتر-مقاوت دارویی
چکیده میزان کلونیزاسیون اسینتوباکتر در افراد بستری شده در بیمارستان، بویژه در آنهائی که مدت طولانی بستری و یا تحت درمان آنتی میکروبی وسیع الطیف و یا درمانهای ضد سرطان می باشند، در حال افزایش است. عفونت اسینتوباکتر در بیمارستانها، بطور نسبتاً شایعی مجاری تنفسی را درگیر می کند ولی می تواند مجرای ادراری و عفونتهای زخم هم ایجاد کند ومنجر به سپتــی شود. اسینتوباکتر اکثر اوقات به درمانهای ضدمیکروبی رایج مقاوم است که این مقاومت می تواند ذاتی و یا از طریق بدست آوردن عــوامل ژنتیکی مقـــاومت باشــد. نتایج حاصل از مطالعات مختلف نشان داده اند که درمان کلیستین سولفات در بیماران مبتلا به آسینتو باکتر مقاوم به چند دارو (MDR) باعث بهبود بالینی و مرگ و میر کمتر می شود ولی افزایش تجویز ممکن است به مقاومت کلیستین سولفات و مشکلات انتخاب آنتی بیوتیک مناسبتر علیه آسینتوباکتر شود. با توجه به اینکه در مورد تاثیر مقاومت دارویی به کلیسیتین در عفونت های بیمارستانی به علت اسینتوباکتر در بیمارستان های همدان تحقیقی صورت نگرفته است که با استفاده از نتایج آن روند مناسبی در درمان عفونت ها به علت اسینتو باکتر در استان همدان صورت پذیرد. تصمیم گرفتیم یک مطالعه آینده نگر در این مورد داشته باشیم.
پژوهشگران پوریا اوجی نژاد (دانشجو)، عباس طاهر (مشاور علمی)، عباس مرادی (هیئت علمی) (مشاور آماری)، حمیدرضا قاسمی بصیر (مشاور علمی)، فریبا کرامت (مجری اصلی)