مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه مقاومت آنتی بیوتیکی به ...
عنوان مقایسه مقاومت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن با استفاده از دیسک های آنتی بیوگرام داخلی و خارجی در باکتری های با مقاومت آنتی بیوتیکی بالا در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان سینا بین سال های 95 تا 97
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها مقاومت آنتی بیوتیکی ، دیسک دیفیوژن
چکیده در سال های اخیر باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک های معمول در سراسر جهان از جمله در کشور ما ایران شیوع فراوانی یافته اند. به طوری که کاربرد داروهای ضد میکروبی با وجود این مقاومت ها به عنوان یک مشکل اساسی در جوامع پزشکی مطرح است. میکروبهای بیماری زا که برای مبارزه با آن ها از آنتی بیوتیک استفاده می شود، با جهش ژنی نسبت به این داروها مقاومت پیدا می کنند و به دنبال آن نسل های جدیدی به وجود می آیند که در مقابل آنتی بیوتیک رایج مقاوم هستند. روش دیسک دیفیوژن آگار یک روش رایج و کم هزینه در اندازه گیری حساسیت ضد میکروبی است. نوع دیسک استفاده شده و کیفیت آن در دقت گزارش جواب آنتی بیوگرام به خصوص در موارد مقاومت آنتی بیوتیکی بالا در سویه های مختلف جدا شده از محیط کشت موثر می باشد. جهت انجام آزمایش کیت-های تولید داخل و خارجی موجودند. با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاکید بر استفاده از تولیدات داخلی در این مطالعه از دو برند دیسک دیفیوژن داخلی و خارجی استفاده خواهد شد. در صورت بالابودن درصد توافق نتایج می توان پیشنهاد به استفاده از محصولات داخلی داد.
پژوهشگران زهرا خانی (دانشجو)، عباس مرادی (هیئت علمی) (مشاور آماری)، فریبا کرامت (مشاور علمی)، حمیدرضا قاسمی بصیر (مجری اصلی)