مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی فرآیند ...
عنوان بررسی کارایی فرآیند اولتراسوند/الکتروپرسولفات با الکترودهای رشته ایی در تجزیه رنگ آزو-اسید بلو 113 از منابع آبی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها اسید بلو 113
چکیده وجود رنگ در فاضلاب خروجی از صنایع مرتبط با رنگ به عنوان یک مشکل عمده زیست محیطی مطرح و از این رو امروزه محققان و صاحبان صنایع مجبور به مطالعه و بررسی روش های تصفیه مناسب نموده است. از طرفی وجود رنگ در آب آن را برای هر مصرفی غیر ممکن نموده و علاوه بر مشکلات زیست محیطی باعث مصرف منابع مالی در جهت تصفیه پساب صنایع خواهد شد. از این رو به منظور حذف ترکیبات رنگی از فاضلاب، روش های متنوعی معرفی و استفاده شده است. در این میان استفاده از روش های الکتروشیمیایی به دلیل سهولت در استفاده و هزینه های کم نسبت به سایر روش ها بیشتر مورد توجه بوده است، بحثی که در چند سال اخیر به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه ها مطرح بوده است، بحث کاربرد فرآیند های هیبریدی و یا به عبارتی تلفیقی بوده است، در این فرآیند با توام اجرا نمودن 2 یا سه فرآیند به صورت همزمان کارایی فرآیند افزایش و لذا زمان مورد نیاز برای تصفیه کاهش خواهد یافت. با توجه به این توضیحات،در این مطالعه هدف بررسی کارایی فرآیند تلفیقی اولتراسوند/الکتروپرسولفات با الکترودهای رشته ایی در تجزیه رنگ آزو-اسید بلو 113 از منابع آبی خواهد بود.
پژوهشگران سمیه باجلان (مجری)، اشرف مظاهری تهرانی (مجری)، امیر شعبانلو (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)