مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره ...
عنوان بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف اندام های هوایی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla.L)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف اندام های هوایی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla.L)
چکیده مقدمه: گیاهان دارویی امروزه به خاطر خواص درمانیشان مصرف فراوانی در علوم پزشکی و صنایع غذایی دارند. بابونه گیاهی از تیره کاسنی است که خواص ضدالتهابی، میکروبی و سرطانی دارد. این گیاه به دلیل وجود ترکیبات فلاوونوئیدی خواص آنتی اکسیدانی نیز دارد. هدف از این مطالعه مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی، متانولی و هیدرو الکلی شاخ و برگ و گل گیاه بابونه بود. مواد و رو شها: در این مطالعه ابتدا سه عصاره متانولی، اتانولی و هیدرو الکلی تهیه شد. سپس عصاره های شاخ و برگ و گل 2 و 2 دی فنیل 1 پیکریل هیدرازین) ) DPPH 1 و 2 و 5 و 10 با استفاده از تست های PPM گیاه بابونه در غلظت های متفاوت روش ارزیابی قدرت آنتی اکسیدانی) اندازه گیری شد. ) FRAP و 10 نسبت به PPM یافته ها: نتایج دو تست فوق نشان داد که عصاره هیدرو الکلی گل و شاخ و برگ گیاه بابونه در غلظت عصاره ها و غلظت های دیگر قدرت آنتی اکسیدانی بیشتری دارد. نتیجه گیریهر سه عصاره و شاخ و برگ گیاه بابونه خواص آنت یاکسیدانی داشتند، ولی با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد که عصاره هیدرو الکلی گیاه بابونه با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی می تواند کاربرد درمانی خوبی در بیماری ها داشته باشد.
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر اول)