مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی حذف شاخص های میکروبی آب ...
عنوان بررسی حذف شاخص های میکروبی آب با کامپوزیت اصلاح شده Ti/Ni-Sb-SnO2 به روش الکتروشیمیایی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها شاخص های میکروبی آب، Ti/Ni-Sb-SnO2 ، الکتروشیمیایی
چکیده گندزدایی آخرین و مهم ترین مرحله در فرایند تصفیه آب می باشد و در حذف موثر میکروارگانیسم های بیماری زا و کاهش بیماری های منتقله از طریق آب سهم بسزایی دارد. تا به حال روش های مختلفی مانند روش های غشایی، جذب، استفاده از کلر، پرتودهی UV و غیره برای گندزدایی آب به کار گرفته شده اند ولی به دلیل هزینه، عملکرد و پیچیدگی دارای محدودیت هایی می باشند. در میان این روش ها فرایند های الکتروشیمیایی به دلیل حذف موثر آلاینده های میکروبی، اثرات زیست محیطی اندک، سهولت استفاده و هزینه نسبی پایین مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند. همچنین این فرایند ها توانایی بالایی در تولید اکسید کننده های قوی در حین الکترولیز دارند. در سالهای اخیر استفاده از الکترودهای اصلاح شده بخصوص کامپوزیت Ni-Sb-SnO2 بر روی بسترهای مختلف فلزی برای حذف مواد آلی بکار گرفته شده، اما استفاده از این کامپوزیت در گندزایی آب صورت نگرفته است. لذا به دلیل توان بسیار بالای این الکترود در تولید گونه های مختلف اکسیژن فعال که در حذف شاخصهای میکروبی از تاثیر بسزایی برخوردار هستند در این مطالعه به بررسی حذف شاخص های میکروبی با استفاده از کامپوزیت اصلاح شده Ti/Ni-Sb-SnO2 به روش الکتروشیمیایی پرداخته شده است.
پژوهشگران حلیمه الماسی (همکار)، داود نعمت الهی (همکار)، قاسم آذریان (مجری)، فهیمه زمانی (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)