مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی حذف یون های ...
عنوان بررسی کارایی حذف یون های کادمیوم از محیط های آبی با کربن فعال تولیدی از تایرهای فرسوده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تایر
چکیده تایرهای فرسوده
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر دوم)