مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Hepatoprotective of tempol on ...
عنوان
Hepatoprotective of tempol on oxidative stress biomarkers in diabetic rats
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها
Hepatoprotective of tempol on oxidative stress biomarkers in diabetic rats
چکیده
Hepatoprotective of tempol on oxidative stress biomarkers in diabetic rats
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)