مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان پراکسیداسیون ...
عنوان بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت ریه در موش صحرایی نر دیابتیک:اثرات محافظتی تمپول
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت ریه در موش صحرایی نر دیابتیک:اثرات محافظتی تمپول
چکیده بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت ریه در موش صحرایی نر دیابتیک:اثرات محافظتی تمپول
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)