مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Stabilization of Excess ...
عنوان
Stabilization of Excess Sludge From Poultry Slaughterhouse Wastewater Treatment Plant by the Fenton Process
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Wastewater; Poultry; Slaughterhouse; Sludge
چکیده
For stabilization of excess sludge in activated sludge process, the Fenton process was applied as a safe technique and its effectiveness was experimentally examined. In order to carry out experiments, a batch reactor with the effective volume of 0.5 L was used. Effect of hydraulic retention time, pH, H 2O2,and Fe concentrations on sludge stabilization were nvestigated. Before and after the process, the content of total solids (TS), volatile solid (VS), chemical oxygen demandi COD), and color were measured. The study showed that, the best efficiency was obtained when iron concentration was 60 mg/L, duration of the process was 150 minutes, pH = 3, and H2O2concentration was 4000 mg/L. The Fenton process can reduce the values of TS, VS, COD, and color to 50%, 61%, 53% and 61%, respectively. By analogy to conventional methods, the Fenton process is an effective method that can be suggested to stabilize excess sludge.
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر پنجم)