مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Protective role of green tea ...
عنوان
Protective role of green tea on malathion-induced testicular oxidative damage in rats
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Protective role of green tea on malathion-induced testicular oxidative damage in rats
چکیده
Protective role of green tea on malathion-induced testicular oxidative damage in rats
پژوهشگران ناهید زادخوش (نفر اول)، امید حیدری شایسته (نفر دوم)، ابوالفضل غفوری خسروشاهی (نفر سوم)، لیلا موسوی(پاتولوژیست) (نفر چهارم)، نگار مهری (نفر پنجم)، حامد فعله گری (نفر ششم به بعد)، اکرم رنجبر (نفر ششم به بعد)