مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه سطح هموسیستئین خون در ...
عنوان مقایسه سطح هموسیستئین خون در زنان باردار مبتلا به کندگی زودرس جفت نسبت به افراد حامله طبیعی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سه ماهه سوم بارداری؛ اسید فولیک؛ بیماری های جفت؛ هیپرهموسیستئینمی
چکیده مقدمه: خونریزی سه ماهه سوم به علت جدا شدن زودرس جفت در 5/0تا 1 درصد بارداری های اتفاق می افتد و عامل 10تا 15 درصد موارد مرگ و میر جنینی و مادریِ حول و حوش زایمان است. علت آن در اکثر موارد ناشناخته است. یکی از عواملی که به عنوان عامل خطر جدا شدن زودرس جفت مطرح می باشد هموسیستئین بالای خون است. هدف این بررسی مقایسه سطح هموسیستئینِ زنان مبتلا به جداشدن زودرس جفت با گروه شاهد آن هاست.
پژوهشگران صغری ربیعی (نفر دوم)، شمسی پیله وری (نفر سوم)