مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نتایج حاملگی پس از اهدا جنین ...
عنوان نتایج حاملگی پس از اهدا جنین در سیکل طبیعی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها باروری آزمایشگاهی؛ اهدا جنین؛ سیکل طبیعی؛ ناباروری
چکیده مقدمه: امروزه اهدا جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی یکی از روشهای رایج کمک به زوجهای نابارور می باشد که خود قادر به تولید جنین با روشهای کمکی باروری آزمایشگاهی مرسوم نمی باشند. کیفیت آندومتر رحم گیرنده و زمان انتقال جنین از عوامل بسیار موثر در کسب موفقیت بالا در سیکلهای انتقال جنین می باشند. هدف از این مطالعه بررسی نتابج حاملگی پس از اهدای جنین در سیکل طبیعی افراد گیرنده بوده است.
پژوهشگران مرضیه سنوئی فریمانی(تسویه حساب) (نفر اول)، صغری ربیعی (نفر دوم)، ایرج امیری (نفر سوم)، هوشنگ باب الحوائجی (نفر چهارم)، نوشین محمدپور (نفر پنجم)