مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر ایدومتاسین در کاهش حجم ...
عنوان اثر ایدومتاسین در کاهش حجم حجم مایع آمنیوتیک در پلی هیدآمنیوس متوسط و شدیذ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آبستنی؛ ایندومتاسین؛ پلی هیدرآمنیوس؛ مایع آمنیوتیک
چکیده مقدمه: پلی هیدر آمنیوس متوسط و شدید با عوارض متعدد جنینی و مادری همراه است. در چند مطالعه در سایر کشورها استفاده از ایندومتاسین در درمان پلی هیدرآمنیوس متوسط و شدید پیشنهاد شده است، لیکن تاکنون مطالعه ای در این زمینه در کشور ما انجام نشده است. به همین دلیل این مطالعه با هدف تعیین تأثیر داروی ایندومتاسین در درمان پلی هیدرآمنیوس متوسط و شدید انجام گرفت.
پژوهشگران صغری ربیعی (نفر اول)، لیلا رضایی دهقان (نفر دوم)