مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط سطح پروکلسی ...
عنوان بررسی ارتباط سطح پروکلسی تونین و CRP سرم با معیارهای CURB-65 در بیماران بستری با پنومونی حاد اکتسابی از جامعه
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها CURB-65, پنومونی، پروکلسی تونین،CRP
چکیده پنومونی حاد به عفونت و التهاب حاد پارانشیم ریه اطلاق می شود که عوامل میکروبی متعددی در ایجاد آن دخیل هستند. با آنکه پنومونی حاد یکی از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی است، اما اغلب درست تشخیص داده نشده و درمان مناسب و به موقع انجام نمی شود، و کمتر مورد ظن قرار می گیرد. پنومونی به انواع اکتسابی از جامعه (Community Acquired Pneumonia= CAP)، اکتسابی از بیمارستان(Hospital Acquired Pneumonia= HAP) و یا مرتبط با ونتیلاتور (Ventilator associated pneumonia=VAP) تقسیم بندی می گردد(1, 2). سرفه در بیش از 80% موارد CAP وجود دارد که عموماً با خلط همراه است . اما در افراد مسن یا کسانی که توانایی تولید سرفه را ندارند ممکن است دیده نشود. علائم دیگر شامل تب و لرز، خلط چرکی، درد پلورتیک هم دیده می شود. CAP ممکن است با علائم غیر ریوی نیز تظاهر یابد این علائم ممکن است به قدری برجسته باشند که تشخیص اصلی را پنهان کنند از جمله این عوامل درد شکم، اختلال هوشیاری و سردرد می باشند که از میان آنها اختلال هوشیاری در افراد مسن شایعتر است (1). تصمیم بالینی برای شروع زودرس درمان آنتی میکروبیال مناسب می تواند بر میزان مرگ و میر و هزینه درمانی بیمار تاثیر بگذارد که این مساله به ویژه در افراد مسن اهمیت بسزائی دارد . از نظر علائم بالینی افراد مسن معمولا علائم غیر ریوی کمتری نسبت به جوا ن ترها بروز می دهند . به طور مثال همراهی با تب و لکوسیتوز در آنها کمتر دیده می شود(1). از دو معیار CURB-65 (Confusion, Urea, Respiratory rate, Blood pressure andage≥65) ، (PSI) Pneumonia Severity Index جهت سنجش شدت پنومونی استفاده می گردد. درباره اینکه پنومونی را بتوان براساس این معیارها، خطر مرگ و میر را مشخص کرد بررسی ها و مطالعات فراوانی انجام شده است. زیرا براساس این معیارها می توان تصمیم گرفت که بیماران را سرپایی، در بیمارستان و یا در ICU بستری و درمان کرد. مثلا Fine و همکاران در سال 1997 یک قانون جهت پیش بینی مطرح کردند که بیماران را از نظر ریسک مرگ و میر به 5 دسته تقسیم کردند. PSI که شامل 20 متغیر می باشد و از نظر خطر و میزان مورتالیتی به پنج کلاس تقسیم بندی می شود: میزان مرگ میزان ریسک کلاس 1/0%-8/2% Low risk Class 1-3 2/8% Mod risk Class 4 2/29% High risk Class 5 براساس این معیار بیمارانی که در کلاس I یا II قرار می گیرند، می توانند سرپایی درمان شوند. بیماران کلاس 3 باید مدت کوتاهی بستری شوند و بیماران کلاس 4و5 باید بستری شوند. قابلیت پیش بینی این معیار بالاست به ویژه در افراد بالای 65 سال (1). علاوه بر آن، انجمن توراکس بریتانیا یک قانون پیش بینی کننده ای بالینی دیگری را که CURB-65 نامیده می شود پیشنهاد کرده است که شامل موارد زیر : 1. Confusion 2. Urea >7 mmol/l or 20 mg/dl 3. RR ≥30 breath/min 4. BP: Diastolic ≤ 60 mmHg and/or Systolic ≤90 mmHg 5. Age ≥65 years میزان مرگ در طول 30 روز براساس این معیارها براساس امتیاز دریافتی به صورت زیر است: رتبه بندی صفر: 5/1% مرگ ومیر، با رتبه بندی 2حدود 2/9% و در رتبه بندی 3 یا بالاتر مرگ و میر 22% گزارش شده است. در بیمارانی که اسکور صفر دارند نیاز به درمان سرپایی دارند و دربیماران با اسکور یک و بالاتر نیاز به بستری در بیمارستان و با اسکور سه یا بالاتر نیاز به بستری در ICU دارند. به نظر می رسد که (Pneumonia severity index) برای پیدا کردن موارد Low risk و CURB-65 برای یافتن مواردپر خطر(High risk) کاربردی تر است(1). در بررسی متاآنالیز انجام شده توسط Akram و همکارانش در سالهای1980 تا 2010 در انگلستان انجام شدگزارش کردند که از نظر آماری تفاوت معنی داری در میزان عملکرد و کارآمدی سه معیار PSI ، CURB-65 ، CBR-65 در پیش بینی مرگ ومیرناشی از پنومونی اکتسابی از جامعه وجود ندارد (3). در تشخیص پنومونی علاوه بر رادیوگرافی قفسه سینه از تست های دیگر تشخیصی از قبیل مارکرهای بیولوژیک برای افتراق پنومونی های باکتریال از غیر باکتریال استفاده می شود که CRP و پروکلسی تونین دو بیومارکر مهم در تشخیص پنومونی هستند و پرو کلسی تونین در عفونت های باکتریال خیلی سریع بالا می رود. پروکلسی تونین یک پپتید پروکورسور کلسی تونین می باشد که توسط سلول های پارانشیم در پاسخ به توکسین های باکتریال آزاد می شود. پروکلسی تونین با دو روش Kryptor assay وLUMI assay اندازه گیری می شود(4). تاکنون انجمن های علمی مختلف سعی کردند تا با استفاده از معیار های مختلف مثل PSI، CURB-65، CRB و CRB-65 و بعضی بیومارکرها ی سرمی مثل CRP وپروکلسی تونین در تعیین پروگنوز و میزان مرگ ومیر بیماری بدنبال پنومونی حاد اکتسابی از جامعه پیش بینی های لازم را فراهم کنند. با توجه به شیوع قابل توجه این بیماری به خصوص در فصول سرد سال و فراوانی مرگ ومیر ناشی از آن، تصمیم گیری بالینی و سریع برای درمان بیماران از جهت بستری کردن یا درمان سرپایی و نیز در صورت تصمیم به بستری بیمار، در مورد محل بستری بیمارکه بخش مراقبت های ویژه یا بخش عادی بیمارستان باشد، همواره مورد بحث بوده است و از طرفی تعیین پروگنوز بیماران مبتلا، همواره یکی از دغدغه های اصلی کادر درمانی و پزشکی بوده و هست. با توجه به مسائل گفته شده ما بر آن شدیم که برای ارزیابی میزان مرگ ومیر و بهبودی نسبی بیماران پنومونی حاد اکتسابی از جامعه بستری در بیمارستان فرشچیان ارتباط بین سطح سرمی CRP وپروکلسی تونین با معیارهای CURB-65 که جهت بستری بیماران استفاده می شود این تحقیق را انجام دهیم. لازم به ذکر است که تا کنون هیچ مطالعه ای در این زمینه در همدان صورت نگرفته و مطالعه حاضر اولین مطالعه در این زمینه می باشد.
پژوهشگران جلال پورالعجل (مشاور آماری)، حمیدرضا قاسمی بصیر (همکار)، فریبا کرامت (مجری اصلی)