مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط سطح سایتوکاین ...
عنوان بررسی ارتباط سطح سایتوکاین های MCP, IP-10, TNF-α, IL-1β در ترشحات اندومتریال با میزان موفقیت باروری آزمایشگاهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آبستنی، بارورسازی آزمایشگاهی، سیتوکاین ها، لانه گزینی
چکیده این مطالعه بر روی 160 نفر زن باردار که جهت زایمان مهبلی در سال 75 به این بیمارستان مراجعه کرده بودند صورت گرفت ، این تعداد به طور تصادفی به دو گروه درمان و کنترل تقسیم شدند. به افراد گروه درمان (80 نفر) 10 لیتر اکسیژن در دقیقه به وسیله ماسک ساده صورت از ابتدای مرحله دوم تجویز شد و افراد گروه کنترل 80) نفر) فقط تحت نظر گرفته شدند. بعد از تولد نوزاد، نمونه خون شریانی و وریدی به طور جداگانه گرفته شد و گازهای خونی آنها تعیین گردید. نمره آپگار نوزاد ، مدت زمان تجویز اکسیژن و زمان مرحله دوم زایمان نیز ثبت گردید.
پژوهشگران صغری ربیعی (نفر اول)، علیرضا زمانی (نفر دوم)، مهرنوش ابراهیمی (نفر سوم)، مهناز یاونگی (نفر چهارم)، مرضیه سنوئی فریمانی(تسویه حساب) (نفر پنجم)، فرزانه اثنی عشری (نفر ششم به بعد)، نازنین فلاح (نفر ششم به بعد)