مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه کارایی فرایند ...
عنوان مقایسه کارایی فرایند الکتروفنتون متداول(تیپ 1) و الکتروفنتون با تولید الکتریکی H2O2 (تیپ2)در حذف "اسید بلک1" و "اسید بلو113 "
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها "الکتروفنتون"
چکیده رنگ فاضلاب به عنوان یک مشکل عمده زیست محیطی مطرح می باشد و امروزه صنایع نساجی و کارخانه های تولید کننده رنگ در دسته ی عمده صنایع تولید کننده ی آلودگی های زیست محیطی طبقه بندی می شوند. وجود رنگ در این گونه فاضلابها باعث می شود تا از نفوذ نور خورشید به داخل آب جلوگیری شده و باعث کاهش سرعت فرآیندهای فتوسنتتیکی در آبهای سطحی شود. بسیاری از این رنگها دارای اثرات سرطانزایی بوده و در بسیاری از موارد مولد بروز جهش های ژنیتیکی در موجودات زنده می گردند به منظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست، بهره گیری از روشهای ارزان قیمت و اقتصادی در حذف رنگ از فاضلابهای نساجی و کارخانه های تولید رنگ به عنوان یک نیاز ضروری در کشور های در حال توسعه ای چون کشورمان ایران، مطرح می باشد. روش های الکتروشیمیایی با امتیازهای که نسبت به سایر روشها دارند گزینه ای مطلوب خواهند بود؛ از جمله ارزان بودن، نیاز به فضای کم، عدم نیاز به افراد ماهر، نصب راحت، کاهش حجم لجن تولیدی، وابسته نبودن به شرایط محیطی، عدم نیاز به خرید مواد شیمیای گران قیمت و همجنین عدم نیاز به احیاء ؛ در واقع تمامی حسن های مورد نیاز برای یک روش ، در روش های الکتروشیمیایی نهفته است.
پژوهشگران جمال مهر علی پور (مجری)، امیر شعبانلو (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)