مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل هزینه-سود و ارزیابی ...
عنوان تحلیل هزینه-سود و ارزیابی اثرات مداخلات ارگونومیک: مطالعۀ موردی شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارگونومی، هزینه-سود، ارزیابی سریع مواجهه
چکیده زمینه و هدف:در دنیای اقتصادی و رقابتی امروز، یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار برای انجام هر گونه مداخله ای؛ وجود تحلیل هزینه-سود است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات مداخلات ارگونومیک و تحلیل هزینه–سود آن در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات است. روش بررسی: ابتدا کلیۀ ایستگاه های کاری شرکت با روش QEC ارزیابی شد. سپس ایستگاه های کاری که نمرۀ QEC آن بالاتر از 70 درصد بود با روش OWAS ارزیابی گردید. با تجزیه و تحلیل نتایج دو تکنیک؛ ایستگاه "جوشکاری هارپ" بعنوان ایستگاه بحرانی انتخاب شد.در ادامه به ارزیابی بار کاری ذهنی ایستگاه منتخب با استفاده از روش NASA-TLX پرداخته شد. سپس با ارائۀ راه کارهای ممکن در کمیته های تخصصی راه کار نهایی انتخاب و با استفاده از ابزار CyberManS،ارزیابی هزینه-سود آن انجام شد. پس از پیاده سازی مداخله، ایستگاه کاری مجدداً مورد ارزیابی های ارگونومی قرار گرفت. یافته ها: نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که نمرۀ نهایی ارزیابی ارگونومی به روش هایQEC،OWAS و شاخص باری کاری سازمان هوافضای آمریکا(NASA-TLX) در قبل از مداخله به ترتیب 7/84 درصد، 3 و 4/75 و بعد از مداخله 5/47 درصد، 1 و 7/42 بود. نتایج تحلیل هزینه-سود نشان داد با صرف 110 میلیون ریال هزینه، پس از 5/1 سال، هزینه ها برگشته و مداخلات شروع به سوددهی می کنند. نتیجه گیری: مداخلات ارگونومیک علاوه بر کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی؛ از طریق افزایش بهره وری و تولید، کاهش غرامت پرداختی و کاهش روزهای کاری از دست رفته باعث منافع مالی نیز می شوند.
پژوهشگران ایرج محمدفام (نفر اول)، رشید حیدری مقدم (نفر دوم)