مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نسبت لاکتات دهیدروناز ...
عنوان بررسی نسبت لاکتات دهیدروناز تام به لاکتات دهیدروناز مقاوم به حرارت در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد وانزین صدری ناپایدار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها انفارکتوس قلبی- انزین صدری ناپایدار- کراتین فسفوکیناز
چکیده هدف:اندازه گیری انزیم های سرم به صورت معیارمتداولی جهت تشخیص بیماران مشکوک به انفارکتوس میوکارد درامده که از میان ان ها می توان به لاکتات دهیدرونازوایزوانزیم های ان اشاره کرد. هدف این مطالعه مقایسه نسبتLDHتام بهLDHمقاوم به حرارت در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکاردو UAبود.
پژوهشگران حمیدرضا قاسمی بصیر (نفر اول)، فرزاد امامی (نفر سوم)، محمد جعفری (نفر چهارم)