مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان بیومارکرهای استرس ...
عنوان بررسی میزان بیومارکرهای استرس اکسیداتیو کارگران سرامیک سازی در مقایسه با گروه شاهد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بیومارکرهای استرس اکسیداتیو -کارگران سرامیک سازی
چکیده بررسی میزان بیومارکرهای استرس اکسیداتیو کارگران سرامیک سازی در مقایسه با گروه شاهد
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر سوم)