مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر نانو ذره اکسید سریم ...
عنوان بررسی اثر نانو ذره اکسید سریم بر میزان اکسیداسیون پروتئینی در کلیه موش صحرایی نر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها بررسی اثر نانو ذره اکسید سریم بر میزان اکسیداسیون پروتئینی در کلیه موش صحرایی نر
چکیده بررسی اثر نانو ذره اکسید سریم بر میزان اکسیداسیون پروتئینی در کلیه موش صحرایی نر
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)