مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر نانو ذره اکسید سریم ...
عنوان بررسی اثر نانو ذره اکسید سریم بر بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی کلیوی در موش صحرایی نر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها بررسی اثر نانو ذره اکسید سریم بر بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی کلیوی در موش صحرایی نر
چکیده بررسی اثر نانو ذره اکسید سریم بر بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی کلیوی در موش صحرایی نر
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)