مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر ان استیل سیستین بر ...
عنوان بررسی اثر ان استیل سیستین بر سطح پراکسیداسیون لیپیدی در مسمومیت حاد با پاراکوات در کبد موش صحرایی نر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها بررسی اثر ان استیل سیستین بر سطح پراکسیداسیون لیپیدی در مسمومیت حاد با پاراکوات در کبد موش صحرایی نر
چکیده بررسی اثر ان استیل سیستین بر سطح پراکسیداسیون لیپیدی در مسمومیت حاد با پاراکوات در کبد موش صحرایی نر
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)