مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر حفاظت کبدی عصاره ...
عنوان بررسی اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی در موش صحرایی نردر سمیت حاد با علف کش پاراکوات
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها بررسی اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی در موش صحرایی نردر سمیت حاد با علف کش پاراکوات
چکیده بررسی اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی در موش صحرایی نردر سمیت حاد با علف کش پاراکوات
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)