مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه کارایی فرایند ...
عنوان مقایسه کارایی فرایند الکتروفنتون و فرایند فنتون در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی درحضورسیانیدبه عنوان مداخله گر
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها الکتروفنتون
چکیده با عنایت به اهمیت کروم بر سلامت انسان و روند رو به رشد غلظت این آلاینده در آب از یک سو و تدوین استانداردهای سختگیرانه غلظت کروم ، از سوی دیگر محققان را به سمت ارائه روش های نوین حذف این آلاینده رهنمود ساخته است. لذا در این مطالعه دو روش نوین تصفیه کروم از آب، فرایند های الکتروفنتون و فنتون با عنایت به مزیت های خاص خود به منظور تعیین بهترین فرایند مورد مطالعه قرار گرفته است.
پژوهشگران مصطفی جهانبخش (مجری)، الهام حسینی (مجری)، جمال مهر علی پور (همکار)، امیر شعبانلو (همکار)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)