مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی ...
عنوان تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی کائولین ایرانی و تهیه زئولیت کلینوپتی لولایت از آن با استفاده از فرآیند هیدروترمال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کائولین، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، فرایند کلسینه کردن، زئولیت
چکیده مقدمه
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر سوم)