مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی سیلیکا آئروژل ...
عنوان بررسی کارایی سیلیکا آئروژل سنتز شده از سیلیکات سدیم در جذب فنل از محیطهای آبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سیلیکاژل
چکیده مقدمه
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)