مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ANTIOXIDATIVE POTENTIAL OF ...
عنوان
ANTIOXIDATIVE POTENTIAL OF SATUREJA AVROMANICAMAROOFI. ON MALATHION INDUCED OXIDATIVE STRESS IN RATS
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها
ANTIOXIDATIVE POTENTIAL OF SATUREJA AVROMANICAMAROOFI. ON MALATHION INDUCED OXIDATIVE STRESS IN RATS
چکیده
ANTIOXIDATIVE POTENTIAL OF SATUREJA AVROMANICAMAROOFI. ON MALATHION INDUCED OXIDATIVE STRESS IN RATS
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)