مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه خصوصیات جذب صوتی مواد ...
عنوان مطالعه خصوصیات جذب صوتی مواد ساختمانی رایج در بناهای صنعتی و اداری کشور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ضریب جذب صوت، مواد آکوستیکی، مواد ساختمانی، لوله امپدانس
چکیده مقدمه: در سطح کشور اطلاعات معتبری در خصوص ارزش آکوستیکی مصالح جهت استفاده در محیط های اداری و صنعتی وجود ندارند. هدف از انجام این پژوهش مطالعه خصوصیات جذب صوتی مواد و تدوین بانک داده های آکوستیکی است. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی مقطعی تعداد حداقل 60 نمونه از مواد ساختمانی و مواد آکوستیکی مورد آزمایش قرار گرفت. در این مطالعه جهت اندازه گیری ضریب جذب صوتی مواد از لوله امپدانس مدل SW260 شرکت BSWA مطابق با استاندارد ISO 10534 و میکروفن یک چهارم اینچ مدل MPA416 و آمپلی فایرمدل PA50 در محدوده فرکانسی 125 الی 6300 هرتز استفاده گردید. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار Excel 2013 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج اندازه گیری ضریب جذب صوتی انواع مواد و مصالح موجود در کشور بر مبنای فرکانس های یک اکتاوباند ارائه گردید. نتایج نشان داد با افزایش ضخامت فوم های پایه شیمیایی ضریب جذب صوتی افزایش می یابد. با این حال تاثیر دانسیته جاذب بر افزایش ضریب جذب در مقایسه با اثر ضخامت جاذب بسیار ناچیز است. فوم پلی یورتان در مقایسه با فوم پلی اتیلن کارایی بسیار بالاتری از لحاظ جذب صوتی داشت. نتیجه گیری: با استفاده از نتایج ارائه شده، متخصصین آکوستیک می توانند ارزیابی قابل اطمینان تری از شرایط آکوستیکی محیط های اداری و صنعتی در فاز طراحی یا بهره برداری داشته باشند. نتایج تایید نمود ضخامت ماده جاذب به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در کارایی جذب صوت به ویژه در خصوص جاذب های با کارایی بالا از جمله فوم های پایه شیمیایی است.
پژوهشگران محسن علی آبادی (نفر اول)، رستم گلمحمدی (نفر دوم)