مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کنترل صدای پمپ های آب در یک ...
عنوان کنترل صدای پمپ های آب در یک نیروگاه حرارتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها : کنترل صدا، نیروگاه حرارتی، اتاقک سازی، پمپ تغذیه آب
چکیده زمینه و هدف: نیروگاه ها از جمله صنایع مهم کشور می­باشند که دارای تنوع تجهیزات مولد صدا بوده و تعداد قابل توجهی از کارگران در آنها مشغول به کار می باشند. این افراد با سطوح مختلفی از صدای زیان آور مواجهه دارند. هدف از این مطالعه اتاقک سازی به­منظور کنترل صدای دستگاه پمپ های تغذیه آب دیگ بخار در یک نیروگاه برق بوده است. روش بررسی: این مطالعه مقطعی به­ صورت توصیفی- تحلیلی و طرح مداخله در طبقه همکف واحد توربین یک نیروگاه حرارتی به دلیل آلودگی بالای صدا در بررسی اولیه، در سال 1393 انجام شد. تراز توان صوتی این منابع مطابق با استاندارد 3746ISO- برآورد گردید. برای تعیین توزیع تراز فشار صوت در محور عمودی برای منابع مورد بررسی از روش اندازه گیری و آنالیز فرکانس صدا شبکه ای با استفاده از ترازسنج کالیبره شده TES 1358 در مقیاس کوچک و تحلیل درون یابی مقادیر با نرم افزار SURFER انجام گردید. در نهایت به ­منظور کنترل صدا یک اتاقک با دیواره لایه بندی شده به برای پمپ مذکور طراحی و میزان اثربخشی آن در کنترل صدا برآورد گردید. یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز صدای پمپهای مورد بررسی نشان داد که فرکانس غالب صوت 2000 هرتز می­باشد. نتایج حاصل از روش تفکیک صدا در محور عمودی منابع نیز مؤید آن است که پمپ اصلی و جعبه دنده دارای بیشترین سهم در انتشار صدای آن می باشند. همچنین نتایج نشان داد که پمپ اصلی, تراز توان صوتی 107 دسی بل و جعبه دنده نیز 108 دسی بل داشته است. طراحی اتاقک شامل محصورکننده ای با لایه اصلی از جنس فولاد و لایه داخلی از جنس فوم لاستیکی بوده است. در این طراحی با احتساب یک درصد نشتی, تراز فشار صوت حاصل از بخشهای اصلی پمپ 20 دسی بل کاهش خواهد یافت. نتیجه گیری: با استفاده تکنیک اتاقک سازی پمپهای تغذیه کننده آب مربوط به بخش دیگ بخار نیروگاه، می توان میزان مواجهه این شاغلین در معرض آلودگی صدا را به حد مجاز کاهش داد.
پژوهشگران محمد جهانگیری (نفر اول)، رستم گلمحمدی (نفر دوم)، محسن علی آبادی (نفر سوم)، مهدی جلالی (نفر چهارم)