مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین کارایی فرایند ازن زنی ...
عنوان تعیین کارایی فرایند ازن زنی توام با کاربرد پرسولفات در حذف فورفورال از محیطهای آبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کلید
چکیده خلاصه
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)