مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی ...
عنوان تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی کائولین ایرانی و تهیه زئولیت از آن با استفاده از فرایند هیدروترمال
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها مشخصات فیزیکی و شیمیایی،کائولین ایرانی،زئولیت،هیدروترمال
چکیده با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و به دنبال آن تولید فاضلاب خانگی، گسترش روز افزون صنایع و تولید آلاینده نو ظهور، همچنین با توجه به موارد بیش از حد کاربرد زئولیت های سنتتیک در صنعت که شامل کاربرد این ماده به عنوان جاذب برای حذف گروه های وسیعی از مواد مانند گازها و بخار ها ، در انواع صنایع نفت و پالایشگاه ها و همچنین به عنوان خشک کننده گاز ها و مایعات از رطوبت های بیش از حد، به عنوان جاذب برای حذف انواع آلاینده ها از محیط های آبی، تمایل بیشتر در حذف آمونیاک، سولفور هیدورژن، دی اکسید کربن در مقایسه با سایر جاذب ها، لزوم تولید زئولیت های مصنوعی با استفاده از مواد معدنی موجود در کشورمان و با توجه به لزوم بکارگیری روش های ارزان قیمت و در دسترس اهمیت بهره گیری از روش هایی در جهت ساخت زئولیت های سنتز شده از کائولین ایرانی مشخص می گردد.
پژوهشگران نیلوفر رح (مجری)، یوسف پورعشق (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)