مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه حذف آمونیوم با استفاده ...
عنوان مطالعه حذف آمونیوم با استفاده از کائولین،زئولیت تهیه شده از کائولین و زئولیت مگنت شده از محیط های آبی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها آمونیوم،کائولین،زئولیت،زئولیت مگنت شده
چکیده با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و به دنبال آن تولید فاضلاب خانگی و همچنین گسترش روز افزون صنایع وارد کننده آمونیوم به فاضلاب ها لزوم توجه به این آلاینده واضح بوده و همچنین با توجه به لزوم بکارگیری روش های ارزان قیمت و در دسترس بهره گیری از روش تبادل یونی به منظور حذف این آلاینده پیشنهاد می گردد. در میان انواع زئولیت های موجود کاربرد زئولیت تهیه شده از کائولین و همچنین زئولیت مگنت شده به عنوان یک تبادل کننده کاتیونی معدنی ارزان قیمت و بومی مورد توجه قرار گرفته و می توان تاثیر انواع متغیر ها مانند دوز جاذب، غلظت اولیه آلاینده، میزان pH و زمان تماس در محلول های آبی را بر روی راندمان حذف آمونیوم مورد بررسی قرار داد.
پژوهشگران نرگس نوروزی (همکار)، یوسف پورعشق (مجری)، نیلوفر رح (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)