مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سرولوژی بروسلوز در ...
عنوان بررسی سرولوژی بروسلوز در قصابان ،کارگران کشتارگاه و واکسیناتورهای دام شهرستان همدان
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها بروسلا،سرولوژی،گروههای پرخطر
چکیده با توجه به شیوع بالای بروسلوز در ایران و استان همدان و راه های انتقال آن که بیشتر از طریق محصولات لبنی آلوده و تماس با دام ها می باشد و توجه به اینکه یکی از ریسک فاکتور های مهم شغل و تماس با حیوانات میباشدوبدلیل مشاهده درصد بالای بروسلوز حادو مزمن در جامعه قصابان و کارکنان دامپزشکی در مطالعات انجام شده در سایر نقاط ایران بررسی بیشتر در زمینه شیوع بیماری و سروپازیتیویتی در گروه های پرخطر مانند قصابان ،کارگران کشتارگاه ها وواکسیناتورهای دام ضروری به نظر می رسد.
پژوهشگران نساء ورمقانی (همکار)، عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) (مشاور آماری)، فریبا کرامت (مشاور علمی)، محمد مهدی مجذوبی (مشاور علمی)، مژگان ممانی (مجری اصلی)