مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر حفاظت مغزی نانوذرات ...
عنوان بررسی اثر حفاظت مغزی نانوذرات اکسید سریم بر میزان گروههای تیول در مسمومیت با پاراکوات
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها حفاظت مغزی نانوذرات اکسید سریم بر میزان گروههای تیول در مسمومیت با پاراکوات
چکیده حفاظت مغزی نانوذرات اکسید سریم بر میزان گروههای تیول در مسمومیت با پاراکوات
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)