مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر سولفات روی برترانس ...
عنوان بررسی اثر سولفات روی برترانس آمینازهای کبدی در موشهای معتاد به مورفین وابسته به سندرم ترک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها بررسی اثر سولفات روی برترانس آمینازهای کبدی در موشهای معتاد به مورفین وابسته به سندرم ترک
چکیده بررسی اثر سولفات روی برترانس آمینازهای کبدی در موشهای معتاد به مورفین وابسته به سندرم ترک
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)