مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر نانو ذره انسولین ...
عنوان بررسی اثر نانو ذره انسولین خوارکی بر میزان پراکسداسیون لپیدی و اکسیداسیون پروتئینی خون در مقایسه با انسولین تزریقی زیر جلدی در موش صحرایی نر دیابتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها بررسی اثر نانو ذره انسولین خوارکی بر میزان پراکسداسیون لپیدی و اکسیداسیون پروتئینی خون در مقایسه با انسولین تزریقی زیر جلدی در موش صحرایی نر دیابتی
چکیده بررسی اثر نانو ذره انسولین خوارکی بر میزان پراکسداسیون لپیدی و اکسیداسیون پروتئینی خون در مقایسه با انسولین تزریقی زیر جلدی در موش صحرایی نر دیابتی
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر پنجم)