مشخصات پژوهش

صفحه نخست /New insights into ...
عنوان
New insights into electrocatalytic ozone generation using Pt/Ni-Sb-SnO2 and GC/Ni-Sb-SnO2 electrodes
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Ozone generation Modified electrodes
چکیده
abs
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)