مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Photo-Degradation of Phenol ...
عنوان
Photo-Degradation of Phenol Using TiO2 /CMK-3 Photo-Catalyst Under Medium Pressure UV Lamp
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
: TiO2 /CMK-3, Photocatalytic degradation, Phenol, UV irradiation
چکیده
abstract
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)