مشخصات پژوهش

صفحه نخست /: "بررسی کارایی حذف ترکیبات ...
عنوان : "بررسی کارایی حذف ترکیبات آلی فرار (BTEX) از جریان هوای آلوده با استفاده از فرآیند ازن زنی کاتالیزوری به کمک پامیس اصلاح شده با نیترات منیزیم "
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها ترکیبات آلی فرار -ازن زنی کاتالیزوری - پامیس -نیترات منیزیم
چکیده ترکیبات آلی فرار یکی از خطرناکترین آلاینده های هوا می باشند که اثرات نامطلوب و مخرب بر محیط زیست و سلامتی انسان دارند. ترکیباتBTEX به عنوان شاخص ترکیبات آلی فرار و خطرناک می باشند افزایش مصرف روزافزون ترکیبات BTEX، عدم امکان حذف وجایگزین نمودن آنها در صنایع و ایجاد آلودگی هوا اهمیت کنترل و حذف آنها را امری ضروری می سازد. روش های مختلفی برای حذف موادآلی فرار ازجریان هوای آلوده شامل جذب سطحی، اکسیداسیون حرارتی، تصفیه بیولوژیکی، اکسیداسیون شیمیایی با ازن و ...وجود دارد.یکی از روش های موثر جهت حذف این مواد، اکسیداسیون شیمیایی با گاز ازن است که به دلیل برخی از مشکلات با محدودیت هایی مواجه شده است. امروزه ازن زنی کاتالیزوری درحضور مواد جامد یا جاذب های مختلف به عنوان یک فرایند نوین اکسیداسیون در تصفیه آلاینده های هوا مورد توجه قرار گرفته است. جاذب های سطحی نظیر آلومینای فعال، زئولیت... به دلیل شکستن مولکول های ازن به اتم اکسیژن و ایجاد یک بسترمحصور کننده جهت افزایش زمان ماند برای واکنش، به عنوان کاتالیزور عمل کرده و باعث افزایش کارایی فرایند می گردند. بنابراین بااستفاده ترکیبی از ازن و یک بستر جاذب می توان معایب استفاده ازهر کدام از آنها را به تنهایی جبران نمود .
پژوهشگران زهرا دارائی (دانشجو)، علیرضا رحمانی (مشاور علمی)، قربان عسگری (مشاور علمی)، محمدرضا سمرقندی (مجری اصلی)