مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی همزمان فرایند ...
عنوان بررسی کارایی همزمان فرایند الکتروفنتون و التراسونیک جهت حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محیط های آبی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها الکتروفنتون-التراسونیک-سیپروفلوکساسین
چکیده امروزه نگرانی های جهانی در مورد اثرات باقیمانده آنتی بیوتیک ها در محیط زیست و نیز کنترل تخیله آن ها مورد توجه قرار گرفته است. مراکز مختلف ازجمله کارخانجات تولید دارو و بیمارستان ها به دلیل وجود آنتی بیوتیک ها در فاضلاب خود باعث وارد شدن این مواد به محیط آبی و در صورت عدم تصفیه لازم درتصفیه خانه ها وارد محیط زیست می شوند. حذف آنتی بیوتیک ها طی فرایند الکتروفنتون و تلفیق آن با فرایند التراسونیک می تواند یکی از روش های نوین و ترکیبی در حذف این آلاینده ها باشند. روش های قدیمی تر امکان حذف این آلاینده ها را به طور کامل نداشته و این در حالی است که فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته امکان حذف این دسته از آلاینده ها را تقریبا به طور کامل و تبدیل آنها به آب و دی اکسید کربن دارد. استفاده از روش های نوین به دلیل کاهش زمان واکنش و افزایش کارایی و امکان تولید ترکیبات ساده تر گسترش زیادی یافته و روش های الکتروشیمیایی به خوبی در این زمینه به کار گرفته شده اند. از جمله این روش ها روش الکتروفنتون می باشند. الکتروفنتون به دلیل استفاده از آهن و پراکسید هیدروژن نسبتا فرایند کم هزینه ای است. تلفیق این فرآیند ها با فرایند التراسونیک باعث کاهش تولید ترکیبات سمی، زمان فرآیند و حجم راکتور نیز به دنبال آن کاهش هزینه ها شده که از جمله موارد پژو هش های اخیر می باشد. در این تحقیق به منظور افزایش کارایی حذف، فرایندهای الکتروفنتون و التراسونیک به صورت تلفیقی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
پژوهشگران رضا شکوهی (مشاور علمی)، محمدتقی صمدی (مشاور علمی)، صبا مجیدی (دانشجو)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)