مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی بیان RNA غیرکدکننده ...
عنوان بررسی بیان RNA غیرکدکننده بلند Linc-MAF-4‎‏ و Th2-LCR ، mRNAهای Act-1, IL17RB و‏‎IL-25 ، فاکتور نسخه برداری ‎cMAF ‎و سطح سرمی ‏IL-25‎‏ در بیماران مبتلا به بروسلوز و گروه سالم
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها RNA غیرکدکننده Th2-LCR و linc-MAF-4، ژن سایتوکاین اینترلوکین 25، گیرنده پیام رسان 17، دامین پیام رسان Act-1، موتور همانندساز cMAF، تب مالت.
چکیده بروسلا یک باکتری درون سلولی و یکی از پنج باکتری زئونوز شایع در جهان می باشد. شیوع این بیماری در ایران بخصوص استان های غربی کشور مانند استان همدان نیز از آمار ‏بالایی برخوردار است. این بیماری در تمامی سنین وجود دارد. بروسلوزیس به اشکال مختلفی مانند حاد/تحت حاد، مزمن و موضعی بروز می یابد.‏‎ ‎در پاسخ به این باکتری درون سلولی سیستم ایمنی ذاتی و ‏سلولی با مکانیسم وابسته به تولید و ترشح سیتوکاین ها از زیرگروه های سلول های تک هسته ای سیستم ‏ایمنی پاسخ مرتبط را اعمال می کنند. ازطرفی مدیاتورهای مترشحه و مسیرهای پیام رسانی و فاکتورهای نسخه برداری تحت نظارت یکسری از ‏RNAهای غیرکدکننده بلند‎(LncRNAs)‎‏ قرار ‏دارند که میزان فعالیت آنها را در کنترل خود دارند و می توانند کیفیت و کارایی پاسخ ایمنی را تعیین نمایند. مشکل عمده این بیماری شیفت پاسخ موثر ایمنی برای حذف باکتری می باشد که باعث کلونیزه شدن بیشتر باکتری شده و مشکلات عمده بالینی را برای بیماران به دنبال دارد. با بررسی آن ها در کنار یکدیگر و همچنین ‏مقایسه ی سطوح آن ها در گروه های مختلف شاید بتوان تاحدودی پاسخ ایمنی مؤثر علیه این پاتوژن رابراساس الگوی سیتوکاینی و ژنی بررسی نموده و با توجه به نقش ‏این سلول ها و همچنین مدیاتورهای ترشحی از جمله سیتوکاین ها بتوان پروتکل درمانی را به نحو مناسبتری برای این بیماران تعریف نمود که موجب دستیابی به ‏روش درمانی مؤثرتر خواهد شد. در همین راستا ما برآن شدیم تا مطالعه ای جهت بررسی میزان بیان ‏RNA‏ غیرکدکننده بلند ‏Linc-MAF-4‎‏ و ‏Th2-LCR‏ ، ‏mRNAهای ‏IL17RB,Act-1‏ و‏‎IL-25 ‎،‎ ‎فاکتور نسخه برداری ‏‎cMAF ‎و سطح سرمی ‏IL-25‎‏ در بیماران مبتلا به بیماری بروسلوز و گروه سالم ‏را به انجام رسانیم.‏
پژوهشگران قاسم سلگی (مشاور علمی)، فریبا کرامت (استاد راهنمای دوم)، رضا قیطاسی (دانشجو)، مهرداد حاجیلوئی (مجری اصلی)