مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی فرایند ازن زنی ...
عنوان بررسی کارایی فرایند ازن زنی توام با کاربرد کلسیم پراکساید در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین (CIP) از محیط های آبی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها سیپروفلوکساسین،ازوزنی/کلسیم پراکساید،محیط آبی
چکیده یکی از نگرانی ها در چند سال اخیر افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها و به دنبال آن ورود این ترکیبات به محیط زیست می باشد. فرایندهای متداول تصفیه آب و فاضلاب در تجزیه این ترکیبات ناکارامد بوده است. سیپرو فلوکساسین در فاضلاب کارخانه های داروسازی تا (mgl-130) شناسایی شده است. استفاده از فرایند های ترکیبی مانند استفاده توام از ازن و هیدروژن پراکساید ، ازن و اشعه فرابنفش فرایند ازن زنی توام با فرایند فنتون و فرایند ازن زنی کاتالیزوری باعث تولید رادیکال هیدروکسید می شود که اکسید کننده قوی تری می باشد. کلسیم پراکساید به عنوان منبع تولید H2O2 به دلایل مزایا زیاد از جمله سازگار ی با محیط زیست ، ارزان قیمت، حمل و نقل آسان وغیره می تواند همراه با ازن زنی در حذف آنتی بیوتیک مورد نظر کارایی بالایی داشته باشد.هدف از این مطالعه بررسی کارایی استفاده توام از فرایند ازن زنی و کلسیم پراکساید در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محیط های آبی است.
پژوهشگران امیر شعبانلو (مجری)، جمال مهر علی پور (مجری)، صبا مجیدی (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)