مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مقایسه ای کارایی فرایند ...
عنوان بررسی مقایسه ای کارایی فرایند الکتروپراکسون و فرایند ازن/هیدروژن پراکساید(پراکسون) در تجزیه آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط های آبی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها الکتروپراکسون -ازن/هیدروژن پراکساید-سفتریاکسون
چکیده در سالیان اخیر ترکیبات دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ها جزء مهمترین آلاینده های محیط زیست مخصوصا منابع آبی تلقی می-شوند. این ترکیبات از منابع مختلف مانند دفع فاضلاب به ویژه فاضلاب صنایع داروسازی و زباله، رواناب های کشاورزی وارد منابع آبهای سطحی می گردند. از جمله مصارف ترکیبات آنتی بیوتیکی می توان به مصرف در حوزه بهداشت و درمان انسان، درمان بیماری حیوانات و مصرف بعنوان مکمل غذایی و افزاینده رشد دام ها مورد استفاده قرار می گیرند . عدم توانایی تصفیه فرایندهای متداول فاضلاب در حذف آنتی بیوتیک ها باعث ورود این ترکیبات به آبهای سطحی و زیرزمینی شده و سرانجام عدم حذف در تصفیه خانه های آب ، وارد شبکه های توزیع آب شرب می شوند. آنتی بیوتیک سفتریاکسون در فاضلاب کارخانه های داروسازی شناسایی شده است. استفاده از فرایند های ترکیبی مانند استفاده توام از ازن و هیدروژن پراکساید ، ازن و اشعه فرابنفش فرایند ازن زنی توام با فرایند فنتون و فرایند ازن زنی کاتالیزوری باعث تولید رادیکال هیدروکسید می شود که اکسید کننده قوی می باشد. امروزه استفاده از فرایندهای دوستدار محیط زیست همچون روش های اکسیداسیون پیشرفته اصلاح شده مانند الکتروپراکسون، رو به گسترش است. هدف از این مطالعه مقایسه کارایی فرایند ازن/ هیدروژن پراکساید( فرایند پراکسون) و فرایند الکتروپرسولفات در تجزیه آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط های آبی است.
پژوهشگران امیر شعبانلو (همکار)، صبا مجیدی (همکار)، جمال مهر علی پور (همکار)، علیرضا رحمانی (همکار)، محمدرضا سمرقندی (مجری اصلی)