مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مقایسه ایی پلی مورفیسم ...
عنوان بررسی مقایسه ایی پلی مورفیسم ژن کد کننده اینترلوکین 17 وسطح سرمی آن در بیماران مبتلا به بروسلا با افراد سالم
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها بروسلوز، اینترلوکین 17، پلی مورفیسم
چکیده گونه های بروسلا باکتری های گرم منفی و داخل سلولی اختیاری هستند که موجب بیماری جدی در حیوانات و انسان می شوند(1). بیماری بروسلوز در اکثر کشورهای در حال توسعه باعث زیان های فراوان در تولیدات دامی و سلامت جوامع انسانی می گردد(3،2). تاکنون مطالعات زیادی در ارتباط با تولید آنتی بادی در بدن بر ضد این باکتری در هنگام ابتلا به بروسلوز انجام شده است ولی چون باکتری های مسبب این بیماری درون سلولی هستند، ایمنی سلولی نهایتا نقش انهدام باکتری در درون سلول ها و بهبودی را بر عهده دارد. در هنگام ابتلا به عفونت بروسلائی در مدل های حیوانی و در افراد مبتلا به بروسلوز میزان تولید برخی از سیتوکین ها به شدت افزایش می یابد. اگر بیماران نتوانند به میزان کافی سایتوکاین ها را تولید نمایند عفونت در بدن بیمار ادامه می یابد(4). سایتوکاین ها موادی هستند که در سلول های مختلفی بویژه لنفوسیت های T تولید و ترشح می شوند و در روند پاسخ ایمنی دخالت دارند. با توجه به اینکه بیماری بروسلوز ناشی از باکتری های درون سلولی است، ایمنی سلولی در این بیماری نقش مهمی در پاسخ های ایمنی به هنگام عفونت ناشی از این باکتری ها برعهده دارد و بررسی تغییرات سایتوکاین ها در این بیماری اطلاعات مفیدی در ارتباط با فعالیت سیستم ایمنی سلولی به دست می دهد. پلی مورفیسم ژنتیکی(ژن ها) در میزان و سطح تولید سایتوکاین های مشخصی تاثیر می گذارد که ممکن است عوامل تعیین کننده مهم خطر، حدت(شدت) یا محافظت برای برخی از بیماری های عفونی باشد(5). ارزیابی میزان سایتوکاین ها ممکن است در شناخت پاتوژنز بیماری، تعیین شدت بیماری و ارزیابی درمان موثر باشد. اینترلوکین 17 یک سیتوکین پیش التهابی است که توسط سلول های TH17 ترشح می شود و در مطالعات مختلف گزارش شده است که محورIL17 نقش مهمی در دفاع علیه بعضی عفونت ها بازی می کند(6،7). هدف از مطالعه حاضر این است که پلی مورفیسم ژن کد کننده IL17 و سطح سرمی آن در بیماران مبتلا به بروسلوز مورد بررسی قرار گیرد و با افراد سالم مقایسه گردد.
پژوهشگران پیمان عینی (همکار)، مژگان ممانی (همکار)، علیرضا زمانی (مشاور علمی)، مسعود سعیدی جم (مشاور علمی)، محمد یوسف علیخانی (مجری)، فریبا کرامت (مجری اصلی)